İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

29 KASIM TIBBİ SEKRETERLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

Güncelleme Tarihi: 29/11/2018

Tıbbi sekreter, sağlıkla ilgili istatistik verileri derleyen, bilimsel metotlarla analiz ederek ilgili birimlere rapor edebilen, tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürüten, bilgileri toplayıp belgeye dönüştürebilen, Sağlık Bakanlığımızca tescil edilen bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur. Çalıştığı hastanelerde yatak ve tedavi olanakları, giriş yapan hastaların çeşitli birimlere dağılımı, yapılan tedavinin türü, süresi, şifa ile taburcu olan veya ölenlerin vb. sayılarını toplar, düzenler ve ilgililerin hizmetine sunar,
Çalıştığı hastane veya sağlık kuruluşunun verimlilik, yatak kapasitesi, doğum hızı, ölüm oranı vb. konulardaki periyodik istatistik cetvellerini derler ve araştırıcıların hizmetine sunulması için düzene koyar, Tıp alanında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguları derler, düzene koyar,
Hastanelerde hasta kaydı ve taburcu işlemlerini yapar, ilgili bölüm veya doktorlara gönderir. 
HASTANEMİZİN BU DENLİ İŞ YÜKÜNÜ KALDIRAN KUCAKLAYAN TIBBİ SEKRETERLERİMİZİN 29 KASIM TIBBİ SEKRETERLER GÜNÜNÜ TEBRİK EDERİM.

Prof.Dr.Nurettin Ünal
Başhekim